livsmedel_2

livsmedel_2

Redan innan förra vårbruket ville Karl-Erik Becker ha dispens för att ta bort murarna på sina nyinköpta marker. Men när nu ännu ett vårbruk stundade utan att han fått klartecken valde han att göra öppningar så att maskinerna kom igenom.