Märklig prisutveckling för skörd 2014

Sedan 2007 har spannmålspriset varierat stort och det har därmed funnits goda möjligheter att både göra mycket bra affärer men även riktigt dåliga affärer. Frågan är vad som är rätt spannmålspris och hur man ska veta att det är läge att göra ett avslut?

Det går att få ett högt spannmålspris på flera olika sätt. Vid fysiska leveranser kan det höga priset uppstå vid leverans samma dag som affären görs upp, eller genom att priset avtalades långt tidigare. Genom börsaffärer kan det fysiska priset kompletteras med en börsvinst så att totalpriset blir högt.
Under de tre senaste åren har vi haft helt olika prisutvecklingar som vi sammanställt i ett diagram. Som utgångspunkt har vi valt en dag i varje månad vilket gör att vi inte fångat de dagliga variationerna, men trenderna är tydliga. Lägg märke till prissvackan som kommer just vid skörd varje år. Om du måste leverera vid skörd, ska du utnyttja möjlighet att sälja tidigare för leverans vid skörd om du tror på en sjunkande prisbild. Tror du på en stigande prisbild har du möjlighet att istället jobba med depåavtal eller liknande.

Torka 2012
Under sommaren 2012 kom det många rapporter om torka både i USA och i Svartahavsområdet. Prognosinstituten skrev ned världsskördarna kontinuerligt under hela sommaren och hösten. Vi såg stegrande världsmarknadspris och det svenska priset följde med. I slutet av året hade vi ett fodervetepris på skörd i lager på över 2 kr/kg. Frampå vårkanten kom rapporter om en stor och lyckad sådd som drog ned priset även på gammal skörd.

Hög skörd 2013
Skördeåret 2013 var gott och världsskördarna skrevs undan för undan upp vartefter det skördades. Priset uppvisade en svagt sjunkande trend hela året. På grund av budgetbråket i USA under hösten uteblev oktoberrapporten från USDA och marknaden blev genast nervös. Det visar hur beroende vi är av prognosinstitutens rapporter.

Priset steg 2014
2014 var också ett gott skördeår och världsskördarna skrevs kontinuerligt upp. Priset föll fram till slutet av september, men så hände det märkliga att priset vände och fortsatte stiga resten av året. Detta trots att det inte inträffade något speciellt med väderleken. ­Prognoserna för skörden fortsatte att skrivas upp och lagren byggdes på.
Vid denna tid hade vi vant oss vid oroligheter i östra Ukraina. Ryssland hade små förväntade volymer kvar att exportera och diskussionen om eventuella exportavgifter eller exportförbud borde inte ha påverkat marknaden. Under hösten rasades råoljepriset från 100 till 50 dollar/fat. Normalt brukar vetepriset följa råoljepriset, båda är ju egentligen energi i olika former.

Historiskt pris
Under de senaste tre åren har vi haft ett fodervetepris som varierat mellan 1,20 och 2,10 kr/kg. Priser över 1,50 kr/kg är bra priser och i sådana lägen kan det vara motiverat att sälja på lång sikt. Att binda sig på priser under 1,50 kr/kg känns inte lika motiverat. Däremot kanske man måste sälja i en nedåtgående period, det är ju bättre att få 1,40 i dag än 1,30 kr/kg om en vecka. Det svåra är bara att veta vad som kommer att hända.
Världens skördar och väderlek går ju att ha hyfsat bra koll på. Men tyvärr är det även andra händelser som påverkar, till exempel Rysslands annektering av Krim. Eller det som hände i höstas, som det egentligen inte finns någon förklaring till alls.

Vad är högt pris?
Alla vill få ett högt pris. Men för olika parter är ett högt pris inte samma sak. Basen är att utgå från sin produktionskostnad. Avkastningen är av störst betydelse för produktionskostnaden.
Säljer du efter skörd vet du dina produktionskostnader, säljer du innan skörd får man räkna med gårdens medelskörd eller göra en prognos av skördeutfallet.  På kostnadssidan är det kostnaden för jordarrende eller räntekostnader för mark som väger tyngst i produktionskostnaden.

Men när?
Efter att man själv fastställt vad som är ett bra pris utifrån produktionskostnad, historiska priser eller prognoser om framtida pris återstår arbetet med att uppnå detta pris. Om den aktuella prisnivån ligger över vad du anser vara ett bra pris så bör du i de flesta fall sälja delar av sin skörd till det priset. Har du stark tilltro till ökande pris så kan du sälja mindre men ett rimligt råd är att ändå göra avslut på viss volym på ett pris som du anser vara bra.
Men det stora problemet är när spannmålspriset är under den nivå man anser vara en bra nivå. Då uppstår den trista frågan om man ska ta en liten förlust istället för att riskera en större förlust. Även här så är det rimligt att göra avslut på viss volym. Men naturligtvis mindre om man tror på prisuppgång och mer om man tror på prisnedgång.

Gör egen bedömning
Till sist är det du själv som ska väga ihop alla faktorer och fatta beslut om försäljning. När det gäller odlingen ­gäller det att ha känsla och lite tur med väderleken. När det gäller priset ­gäller det att ha känsla och lite tur med händelse­utvecklingen framöver i världen. Något facit finns inte förrän efteråt, varken i odlingen eller i försäljningsstrategin. När beslutet väl är fattat, var nöjd med detta och älta inte besluten i efterhand.

Av Per Axelsson och Ulrik Lovang,
Lovang Lantbrukskonsult AB