Mikrolån till svenska småföretag

Mikrolån har ofta lyfts fram som en framgångsrik modell för att stötta småföre­tagare och nystartade företag i utvecklingsländer. Men varför begränsa modellen till bara utvecklingsländer? Det är kanske dags att bita skammen av stoltheten och acceptera att samma villkor gäller för småföretagare i Sverige som i Bangladesh?
Europeiska Investeringsbanken EIB erbjuder olika medfinansieringsmodeller och har aktivt stöttat småföretag och nystartare som en del av EU:s bistånd. Men samma principer går att tillämpa i ­Sverige och i samarbete med EIB erbjuder nu Marginalen Bank mikrolån där låntagaren med garantin från EIB bara behöver ställa borgen för
20 procent av lånet som maximalt får uppgå till 250 000 kr. Resterande del av lånebeloppet garanteras alltså av EIB.
Mikrolånen erbjuds i sam­arbete med Nyföretagarcentrum, och räntan är 0,3 procent lägre än motsvarande företagslån utan garantin.
Ansökan görs via Marginalen Banks hemsida www.marginalen.se

Källa: Marginalen Bank och EIB