LA1910-sid14a

LA1910-sid14a

Robotar är helt avgörande för övergången till ett mer uthålligt lantbruk menar nederländska forskare.
F­oto: Small Robot Company.