LA1910-sid14c

LA1910-sid14c

”Vi har redan flera projekt kopplade till den nya testbädden”, konstaterar projektledare Jonas Engström. Foto: Rise