Mjölkvärldens mesta doldis ruvar på pengar och ostar

”… 200 miljoner kronor bara skvalpar runt…”

Svensk Mjöljk ordförande Palle Borgström
Enligt Svensk Mjölks ordförande Palle Borgström har det inte funnits något större gehör för att dela ut pengar som tidigare generationer betalat in. Foto: Lasse Modin

Omkring 200 miljoner kronor vilar i Svensk Mjölks kassavalv.

”Pengarna ska användas till långsiktiga satsningar för mjölkbönderna som exempelvis forskning”, säger Svensk Mjölks ordförande Palle Borgström.

Som en vålnad ur det förgångna dök Svensk Mjölk fram ur skuggorna i höstas sedan havreproduktföretaget Oatly lyckats reta upp den svenska mjölknäringen, så till den grad att branschen anmälde företaget till Marknadsdomstolen. Anmälaren var dock inte LRF Mjölk utan föregångaren Svensk Mjölk, som de allra flesta trott försvann 2014. LRF Mjölk är ingen självständig juridisk person och kan därför inte föra en rättsprocess, var den förklaring som då gavs.
I höstas hade ingen ändrat den information om Svensk Mjölk som fanns på det webbaserade uppslagsverket Wikipedia. Organisationen framställdes fortfarande som den branschorganisation den var, innan LRF Mjölk/Växa-konstruktionen blev till 2014. Nu har informationen ändrats och Svensk Mjölk dödförklarats helt och hållet.

”Svensk Mjölk var en branschorganisation för svenska mjölkbönder och deras kooperativa föreningar… Under 2014 upplöstes branschorganisationen efter det blev klart att Växa Sverige och LRF Mjölk tog över deras verksamheter”, heter det.

Långsiktiga satsningar
Vilken funktion har Svensk Mjölk idag förutom att vara part i domstolar?

”Svensk Mjölk förvaltar ett kapital på runt 200 miljoner konor som byggts upp allt sedan föregångaren Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, bildades på 1930-talet. Det är styrelsens uppfattning att pengarna ska användas till långsiktiga satsningar för mjölkbönderna. Inte minst på forskningssidan kan det även i framtiden finnas behov av sådana projekt”, säger Palle Borgström.
”Om den uppfattningen är oemotsagd? Nej, det händer att frågan lyfts ibland. Men det har inte funnits något större gehör för att dela ut pengar som tidigare generationer betalat in”, fortsätter han.

Förstärker ostar
Palle Borgström berättar vidare att Svensk Mjölk äger de tre ostmärkena Präst, Grevé och Herrgård. Här pågår ett arbete med att förstärka varumärkena genom att ta fram varumärkesmanualer för dem. Vidare ägs bolaget ”Årets Kock” av Svensk Mjölk, men driften av bolaget sker genom ett sponsoravtal där bara Arla Foods finns kvar från mejerisidan.

”Dessutom är Svensk Mjölk avtalspart mellan mejerierna och LRF kring LRF Mjölk”, säger Palle Borgström. ”Mejerierna betalar sina avgifter till Svensk Mjölk som sedan betalar dem vidare till LRF Mjölk.”

Svensk Mjölks styrelse sammanträder fyra gånger om året och då i samband med mötena i LRF Mjölk, upplyser Palle Borgström. En redovisningsbyrå sköter ekonomin varför antalet anställda inskränker sig till en vd, som hittills varit Arlaveteranen och tidigare Svensk Mjölk vd:n Hans-Åke Hammarström. Han slutar nu och rekryteringen av efterträdaren har inletts.

”Ingen optimal lösning”
Lantbrukets Affärer Mjölk ringer den slumpvis utvalde mjölkbonden Kennet Månsson på Källsbergs gård i Blackstad, i nordöstra Småland. Det visar sig att även han levt i förvissningen om att Svensk Mjölk upphört tills Oatly-stämningen blev känd i höstas.
”Det känns inte som en bra lösning att 200 miljoner kronor bara skvalpar runt utan att vi ens vet om dem”, säger Kennet Månsson. ”Oatly-processen lär inte bli billig och administrationen av organisationen kostar väl också en del.”
Vore det bättre att dela ut pengarna till mjölkproducenterna?

”Om de delas ut så går väl pengarna tillbaka till mejeriföretagen, som i sin tur skulle betala ut dem till sina medlemmar. Det är väl ingen optimal lösning det heller, om det ens är möjligt.”

Förvaltningen av ostmärkena ser Kennet Månsson som ett bättre argument för att bevara Svensk Mjölk.

”Man kan ana att den uppgiften bottnar i att det finns problem med Konkurrensverket”, resonerar han.

Av Sven-Olov Lööv