MobiltSlakteri_678x381_150

MobiltSlakteri_678x381_150

Det fanns planer på att bygga ett slakteri på Wapnö, därför bjöd Lennart E Bengtsson på det
mobila slakteriet. Och fick det…