morkad1

morkad1

Styrelsen och ledningen i KLF har sålt föreningens största tillgång utan att fråga medlemmarna eller utreda några alternativ.