Mycket stora_3

Mycket stora_3

Våtarv resistent mot sulfonylureorna har blivit ett problem i halländsk växtodling. Foto: Per-Erik Larsson.