Mycket talar för ­fortsatt stor höstveteareal

Ulrik Lovang
”Utmaningen med att minska andelen höstvete är att du förlorar så pass mycket i skördeintäkt jämfört med omväxlingsgrödor, även om du får lägre kostnader”, säger Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult.

Med ett högt spannmålspris i en alltmer osäker värld och en beprövad odlingssäkerhet står sig höstvete starkt som en ekonomisk stapelgröda. Odlingen har ökat de senaste åren på bekostnad av främst vårgrödor. Spridning av renkavle och intresse för proteingrödor kan spela in på sikt för att bryta höstvetets särställning.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!