Närproducerade jordanalyser

Bland dem som ska jobba i labbet finns Henrik Leijon, Pär Davidsson, Johan Lidberg, Kerstin Borg och försöksledaren Evelin Johansson.

Nu står ett nytt laboratorium för analys av jord och spannmål klart på Hushållningssällskapets försöksanläggning på Logården utanför Grästorp.
”Vi tar många markkarteringsprover och skickar till andra laboratorier, så varför inte analysera dem själva istället”, frågade sig Pär Davidsson, ansvarig för Hushållningssällskapets nya jordlaboratorium på Logården.

Bakom satsningen på ett nytt laboratorium för analys av jordprover står Hushållningssällskapet Västra. Tanken är att man nu ska kunna leverera snabba och exakta analyssvar till jordbrukare runt om i landet. Det var Pär Davidsson som väckte tanken.
”Jag bad honom övertyga mig om att det fanns marknads- och affärspotential, och det gjorde han”, berättar sällskapets vd Ove Konradsson.
Sedan gick det undan. Ett tidigare svinstall som fungerat som lagerlokal byggdes om i grunden till moderna laboratorielokaler med gott om svängrum för framtida expansion.
”Vi använde så långt som möjligt befintliga och pålitliga kvalitetsmaskiner, bland annat svenskbyggda torkskåp från 80-talet och en spannmålsrens”, berättar Pär Davidsson.
Det kompletterades sedan med top of the line-utrustning med långt driven automatik för att spara arbetstid. Totalt landade investeringen på runt fyra miljoner.
”Av det var apparaten för spektrometrisk ­analys av jordprover var den enskilt dyraste”, berättar Pär.

Egen regi
Nu står allt klart och redo och därmed finns nu återigen ett egenägt proffslabb i det svenska lantbrukets tjänst.
Tidigare ägde man Kemiska Stationen i Skara, som blev AnalyCen hos Lantmännen i Lidköping, men det såldes och drivs idag i Eurofins regi. De jordprover som kommer dit skickas vidare utomlands för analys, vilket tar tid.
”Dessutom har det varit brister i leveranserna av analyssvaren och i precisionsodling finns det inte plats för sådant”, konstaterar Ove Konradsson.
Inledningsvis rullar de igång med maximalt 20 000 jordprover första året för att garantera att rätt kvalitet på svaren levereras.
”Men sedan är det skalbart uppåt hur långt som helst.”

Web-shop
Inledningsvis ligger tyngdpunkten på Västra Götaland och Värmland, men via sällskapets hemsida går det att boka in prover från hela landet.
Ove vågar inte påstå att det nya laboratoriet fyller något ”hål” i utbudet till svenskt lantbruk.
”Snarare hakar vi på en pågående utveckling. Ska du bedriva precisionsodling så krävs en markkartering i grunden.”
Där är Pär Davidsson rätt man på rätt plats. Han är civilingenjör i bioteknik från Chalmers och doktorerade i växtgenetik och odling i Helsingfors. I april 2018 kom han till Logården som försökstekniker och labbansvarig. Då handlade det främst om analyser av spannmål från de egna försöksodlingarna.

Jämnar ut arbetsbelastningen
”Förutom mig blir det tre heltidstjänster här och dessutom kan vi använda personal från försöksverksamheten då det är lågsäsong för sådant, så det finns en bra synergi att ha labbet just här”, summerar han.
Utöver jordanalyser erbjuder de initialt även analys av spannmål. Spannmåls­analyserna handlar mest om NIT, tusenkornvikt och falltal. På jordsidan blir det analys av pH, mull- och lerhalt, växttillgänglig näring, bor, aluminium, järn, förrådsnäring och jordart. Plus förstås analys av hur mycket mikronäring det finns och om det finns behov av förrådsgödsling med koppar.
”Givetvis kan vi också leverera färdiga körfiler till moderna maskiner”, säger Pär.
Tanken är sedan att även inkludera grovfoderanalyser i utbudet efter årsskiftet.

Av Ulf C Nilsson