Nästan inget DON alls

Torkan 2018 var u­ppenbarligen tuff även för DON-producerande Fusarium­svampar och de verkar inte ha repat sig ännu. Efter analys av 2019 års skörd håller sig DON-halterna på lika låga halter som året innan.
Vid DON-dagen i Skara kunde Erik Hartman redovisa vad årets DON-analyser resulterat i och summeringen blev att halterna, med några få undantag, var fortsatt låga. De aviserade nya gränsvärdena för T2/HT-2 toxiner finns det inget beslut om ännu och sannolikt blir de inte verklighet förrän tidigast 2021.
”Det kan komma att göras fler screeninganalyser av T2/HT-2 toxiner nästa år för att branschen ska vara mer förberedd”, berättade Thomas Börjesson vid Agroväst.
Sannolikt kommer även fler former av DON att räknas med i totalen framöver eftersom även ”maskerade” DON-molekyler är potentiellt skadliga. Därmed sker en automatisk sänkning av gränsvärdena.

Se över analysmetoderna
”Därför bör dagens snabb­metoder för analys ses över och uppdateras”, påpekade Thomas Börjesson.
Det gäller också att fånga in leveranserna medan det fortfarande är möjligt att spåra dem till enskilda fält eftersom de lokala variationerna kan vara stora. Även skörderester bör analyseras för att man ska kunna ta hänsyn till hur stort det underliggande smittotrycket med toxinbildande Fusariumsvampar är.

Även mjöldryga
Vid mötet konstaterades även att det gäller att hålla koll på mjöl­dryga för att se om man kan bli av med det. Visserligen går det att rensa bort, men mjöldrygor går lätt sönder och alkaloider kan då spilla över i det rensade.
”Det görs analyser av dessa nu för att man ska vara förberedd när gränsvärdena kommer, troligen redan nästa år”, berättade Thomas Börjesson.
Men DON-bildande svampar verkar vara längst nere i en vågdal nu – det verkar i princip inte förekomma några alls – men om vi får blötare somrar några år framöver lär även de här problemen komma tillbaka och då gäller det att ha de rätta verktygen.

Av Ulf C Nilsson