LA1909sida15

LA1909sida15

Avsikten med stalltävlingen var att de inlämnade lösningarna skulle kunna fungera som underlag och inspiration för andra. Koncepten har laddats ner i stor utsträckning och tre stallar har hittills byggts med koncepten som underlag. På bilden HS Konsults förslag till nytt ungnötsstall på Esplunda.