LA1909sida15b

LA1909sida15b

Även om förutsättningarna aldrig är identiska går inte alla skillnader i bedömningar att förklara enkelt och därför behövs fortsatt arbete för att skapa samsyn, menar Jonas Fjertorp, Jordbruksverket.