Nollvision_2

Nollvision_2

”Jag har svårt att acceptera att 20–25 procent av grisarna som föds inte går fram tills slakt”.