Nollvision_3

Nollvision_3

”Jordbruksverkets krav på att samla olika kompetenser och att koppla till praktisk produktion är också bra och ökar sannolikheten för ett lyckat resultat”, säger Mattias Espert.