Nomad Foods öppnar för försäljning av fabriken i Bjuv

Den 14 juni kom det definitiva beskedet om nedläggning av produktionen på Findus’ anläggning i Bjuv.

För den som följt mediadrevet har det varit ganska otydligt vad som kommer att ske med fabriken och när Lantbrukets Affärer talade med inblandade första veckan i juli var det ännu ovisst hur framtiden ser ut. Det mesta talade då för en nedläggning.
”I nuläget har vi inte fått någon information alls om det kommer bli aktuellt med en försäljning”, sade Enar Magnusson, senior advisor på Findus.
Inte heller Bjuvs kommun har fått någon information om någon eventuell försäljning.
”Vi vet i nuläget inte något om detta”, sade då kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson.
Men så den 11 juli fick Lantbrukets affärer uppgifter om att en försäljning av fabriken i Bjuv finns på agendan.
”Det vi vet i nuläget är att färdigmatsproduktionen flyttas till Tyskland och att anläggningen i Bjuv kommer att finnas till försäljning. Däremot är det fortfarande väldigt vagt hur det ska gå till och exakt vad som kommer att säljas”, berättar Kjell Svegrup, ordförande i ärtodlarföreningen.

Findus VD bekräftar uppgifterna
”Vi har varit tydliga under hela denna processen med att vi har för avsikt att sälja anläggningen i Bjuv. Vi har inlett dialog med dem som visat sitt intresse för att utröna hur stort intresset är och för vilka delar av anläggningen. Parallellt med det tittar vi också på att utse en mäklare för att bistå med försäljningen”, bekräftar Henrik Hjalmarsson.

Av Elin Laxmar