Den genomsnittliga
grynhavrebonusen
i vecka 42–45 var + 23 öre.