Nu drar_1

Nu drar_1

Greenbot är designad för de gröna näringarna. Den kan själv välja optimal väg, eller följa instruktion. Foto: Dutch Power Company.