Ny hybridkultivator för ytlig bearbetning

Lemkens nya hybridkultivator Koralin 9 har hög genomsläpplighet och kan köras i hög hastighet.

Även om det enligt många är för tidigt att sälja plogen är det allt fler som gör allt mindre för att röra i jorden. Den radikala jordbearbetning som plöjningen innebär ersätts med mer eller mindre grund kultivering och harvning.

Detta tillsammans med ökad odling av höstsäd medför ökade problem med framför allt gräsogräs. I perspektivet att glyfosat som enda idag praktiskt användbara totalherbicid skulle försvinna letar många lantbrukare – och redskapstillverkare – efter nya metoder.

Tredelat redskap
Den tyska tillverkaren av jordbearbetningsredskap Lemken har i september genomfört en turné i landet där de bland annat presenterat sin nya hybridkultivator Koralin 9. Det är ett tredelat redskap med 8,5 meters arbetsbredd, där den första sektionen består av relativt endast svagt lutade och snedställda skåltallrikar öppnar jordytan för den efterföljande sektionen med gåsfotskär. Efter gåsfotsektionen följer en ställbar långfingerharv för att få en tilljämning av markytan.

Delningen mellan gåsfotskären är 35 cm i tre rader och skärens bredd är 38 cm, vilket innebär en fullständig genomskärning av det övre jordskiktet. Kultivatorn är anpassad för ytlig bearbetning och ger, med reservation för ojämnheter som körspår eller liknande, god effekt redan vid 3–4 cm arbetsdjup men kan även bearbeta ned till 10 cm.

Följer markytan
Redskapet är bogserat med upphängning i trepunktslyften och en ledad svängningspunkt mellan fästet vid traktorn och själva redskapet. Detta tillsammans med att de tre sektionerna är separerade gör att redskapet följer markytan väl. Någon viktsöverföring till traktorns bakhjul görs alltså inte.

”Vårt nya redskap är tänkt att kunna åstadkomma en god effekt även vid ytligare bearbetning”, berättade Mats Jönsson, Lemken Skandinavien vid presentationen på Högesta i Skåne. ”Det är något vi ser alltmer eftersom det minskar dragkraftsbehov och även sparar vatten i samband med sådden. Dessutom skapar frågetecknen kring glyfosats framtid behov av att vi utvecklar nya tekniker.”

Raps- och vetestubb
Hybridkultivatorn har körts i vallbrott, oljerättika, höstvetestubb och efter höstraps. På Högesta gick den först i en höstrapsstubb som fått en lätt bearbetning innan och i en höstvetestubb. Bearbetningsdjupet var 4–5 cm och körhastighet cirka 12–14 km/h. Resultatet i rapsstubben såg mycket bra ut med en jämn yta och ordentlig avskurna rapsstjälkar och ogräs. Vid djupare bearbetning blev ytan något mer spårig och redskapet lyfte upp betydligt mer rå jord.

Vetestubben var helt obearbetad med god förekomst av bland annat målla och tistel. Efter bearbetning var både stubb och ogräs inklusive tistelplantor avskurna. Stubbrester hade dock en tendens att lägga sig i tuvor på ytan, men bedömningen var att det var fullt möjligt att så direkt efter med en maskin med skärande billar.

Redskapet finns för leverans i mars 2021 med en prislapp på cirka 100000 euro eller drygt en miljon kr.

Av Lennart Wikström