ny1

ny1

Spridning med rampspridare med släpslang är en av fem åtgärder som Naturvårdsverket förordar för att Sverige ska uppnå sitt beting med att minska ammoniakutsläppen från jordbruket med 17 procent till 2030.