ny2

ny2

För att hantera den högkoncentrerade svalsyra som används för att surgöra stallgödsel krävs både kunskap, noggranna rutiner och särskild utrustning.