Ny miljödom hindrar ökad cirkularitet i lantbruket

Reningsverk
Förbränning och askutvinning kan förvandla avloppsslam till högvärdig fosforgödsel. Foto AdobeStock.

En banbrytande anläggning i Skåne för att utvinna fosfor ur aska har nekats miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen. Orsaken är att nollutsläpp krävs för olika ämnen. Domen har skapat tumult i näringslivet och kan äventyra fler viktiga investeringar.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!