LA1910-sid8

LA1910-sid8

I den svenska växtodlingen ger varje insatt kilowattimme 9,3 kilowattimmar tillbaka.