Ny strategi för Söderberg & Haak

Efter att sedan andra världskriget ha verkat som en renodlad importör och distributör till fristående lokala entreprenörer väljer Söderberg & Haak inför sitt 150-årsjbileum 2016 att göra betydande strategiska förändringar i sin affärsmodell.

”I framtiden kommer vi att vara representerade på två olika sätt i marknaden”, berättar Thomas Svensson, VD för Söderberg & Haak. ”Det nya sättet blir att vi i utvalda områden agerar hela vägen fram till slutkunderna. Logiskt nog tittar vi här i första rummet på möjligheten att smälta samman Söderberg & Haak med återförsäljaren Agroma Syd i Staffanstorp i Sydvästra Skåne för att under namnet Söderberg & Haak och från en anläggning omhänderta och utveckla alla kundrelationer i västra och södra delar av Skåne.”
”Denna nya strategi öppnar samtidigt upp för att lokala entreprenörer ges möjligheter att som ansvariga delägare driva Söderberg & Haak-sälj- och serviceställen, under namnet Söderberg & Haak där de ansvarar i sitt område för den dagliga driften och frontlinjen i slutkundsrelationerna, medan Söderberg & Haak centralt, för kostnadseffektivitetens skull, omhändertar alla möjliga back-office-funktioner”, fortsätter Thomas Svensson. ”Ett konkret exempel på detta är Ystad och sydöstra Skåne där säljarna Anders Bramsvik och Alexander Andersson nyligen valt att engagera sig som ansvariga delägare under namnet Söderberg & Haak”, berättar Thomas Svensson vidare och tillägger att ett liknande upplägg är att förvänta i Rinkaby för nordöstra Skåne och västra Blekinge samt även på andra platser i landet.
”Slutligen och så klart, som den vanligaste förekommande representationen kommer vi att se klassiska, traditionella, kontrakterade återförsäljare, ägda och drivna av lokala entreprenörer. Och här kommer vi att se såväl många ur det gamla S&H-gardet samt ett antal nya som välkomnas till S&H-världen”, avslutar Thomas.