Nytt medel mot gräsogräs i höstsäd

Vi odlar allt mer höstvete, vilkt så klart är bra för plånboken men också leder till ökande förekomst av gräsogräs, inte minst renkavle. Utmaningen växtodlingen står inför vid ett eventuellt förbud mot glyfosat gör också att branschen letar efter alternativ som kan rå på kvickrot.
Möjligen är Syngenta en lösning på detta – och en del andra ogräsproblem – på spåren med sitt preparat Avoxa, som godkändes så sent som sista mars i år. Registreringen avser behandling mot ogräs i vete, råg och rågvete med en högsta tillåtna dos på 1,65 liter per ha och endast en behandling per år.
Preparatet innehåller de båda verksamma substanerna pinoxaden och pyroxsulam. Pinoxaden är inte helt nytt för Sverige. Sub­stansen har använts i Europa i 15 år och gjorde en kort visit i landet under dispens. Verkningsmässigt tillhör pinoxaden HRAC grupp A medan blandningspartnern pyroxsulam, som finns i exempelvis Broadway, tillhör HRAC grupp B.
Även om preparatet har god effekt mot örtogräs med undantag av blåklint och vallmo är det främst som medel mot gräsogräs det är intressant.
”Eftersom godkännandet kom så sent har vi endast ett fåtal svenska försök att luta oss mot”, berättade Erik Jönsson, Syngenta, när han presenterade preparatet vid ett websänt seminarium i slutet av april.
”De visar en effekt på 95 procent mot kvickrot. I finska försök har preparatet haft 99 procents effekt mot flyghavre vid både 1,35 liter per hektar och 1,8 liter, som är den högsta tillåtna dosen där.”
Kombinationseffekten mot åkerlosta och kvickrot är 99 procent.
Erik förklarar effekten mot gräsogräsen med att preparatet verkar systemiskt i hela plantan och tar även skott som på något sätt täckts vid behandlingen. Avoxa är också mindre temperaturkänsligt än alternativa preparat och har heller inga restriktioner på efterföljande gröda.
Under 2020 genomförs försök mot flyghavre i vårvete och renkavle i höstvete i Skåne och mot åkerven i höstsäd i Mellansverige. Vilka möjligheter det blir till fältvandringar vet ännu inte Erik, eftersom restriktioner kring Covid-19 sannolikt påverkar resande och möjligheterna att mötas. Men han lovar att hålla lantbrukare och rådgivare informerade.

Av Lennart Wikström