Nytt spännande samarbete – mellan Lantbrukets Affärer och Sveriges Mjölkbönder

”Nu kommer vi inom Sveriges Mjölkbönder att få ut information kontinuerligt om vad vi håller på med och våra frågor uppmärksammas”, säger föreningens ordförande Stefan Gård.
”Genom detta samarbete vill vi skapa nytta för våra medlemmar”, säger Claes Jonsson, vice ordförande i Mjölkbönderna.

Svenska mjölkbönder står för en väsentlig del av produktionsvärdet i jordbruket, i synnerhet om även foderproduktionen räknas med. Volymmässigt har produktionen inte hängt med. Med en inhemsk mjölkproduktion som bara står för 73 procent av konsumtionen av mejeriprodukter befinner vi oss långt ifrån 1980-talet överskottsdiskussioner och tvåprissystem.

Mjölkproduktionen står inför samma utmaningar och problem med bristande lönsamhet som växtodlingen. Kraven på smarta lösningar och professionellt ledarskap är desamma och ofta större i jämförelse. Vi har i olika sammanhang också lyft fram mjölkproduktionen för att visa på problem och lösningar som är gemensamma för alla lantbruksföretag. Inte minst visade förra årets extrema väder att samverkan mellan företag med olika inriktning är ett smart sätt att minska sårbarhet och sprida risker.

Tror på svensk mjölkproduktion
Det är mot bakgrund av detta och med en stark tro på svenska mjölkproducenter som vi nu inleder ett samarbete med Sveriges Mjölkbönder.
Samarbetet som startar vid det kommande halvårsskiftet innebär att alla medlemmarna i Sveriges Mjölkbönder får Lantbrukets Affärer som en medlemsförmån och att det finns information i varje utgåva riktad till mjölkföretagarna. De viktiga frågor som föreningen arbetar med kommer tas upp och diskuteras. Tidningens ordinarie innehåll kommer fortsatt att finnas kvar och kompletteras med ett antal mjölksidor.

Forum för Sveriges mjölkbönder
”Det är oerhört viktigt att vi inom Sveriges Mjölkbönder kontinuerligt får ut information om vad vi håller på med och vi behöver ett forum där våra frågor uppmärksammas, därför ser vi nu fram emot ett samarbete med Lantbrukets Affärer”, säger föreningens ordförande Stefan Gård.
Föreningen samlar lantbrukare som står för närmare hälften av den totala svenska mjölkin­vägningen räknat i kg ECM och vår gemensamma ambition är att både den andelen och den totala produktionen ska öka för att kunna möta stigande efterfrågan på mejeriprodukter och ta
marknadsandelar från importen.

Står upp för produktionsjordbruket
För att klara det måste vi kunna göra flera saker samtidigt. Det handlar om att föra en aktiv, fri och oberoende näringspolitisk debatt, påverka och följa forskningsfronten och även aktivt försöka påverka politiker och beslutsfattare.
”Vi anser att Lantbrukets Affärer vågar sticka ut, att tidningen tar upp lantbrukets frågor ur andra synvinklar än vad som är gängse i branschen och att tidningen står upp för det vi kallar produktionsjordbruket”, fortsätter Stefan Gård. ”Vi har mycket gemensamt och det ska verkligen bli spännande att se vart detta kan leda. Vi kommer att ha fokus på det som är viktigt för svensk mjölkproduktion, från näringspolitik till lönsamhet.”

Uppgradering
Som den uppmärksamma läsaren kanske redan noterat innebär detta inte någon radikal förändring jämfört med tidigare. Under många år gav vi ut LA Mjölk, en tidning som riktade sig till dem som drev gårdar med lite större mjölkbesättningar. Vid halvårsskiftet förra året lade vi in LA Mjölk i Lantbrukets Affärer och har sedan dess haft ett varierande antal sidor i varje nummer där vi riktat oss till våra läsare med mjölkproduktion och som varit intresserade av den inriktningen.
Med det nya samarbetet får vi en uppgradering av innehållet och kan ytterligare skärpa den näringspolitiska delen. Men hys inga tvivel – vi kommer att fortsätta vara lika hängivna växtodlingen och spannmålsodlarnas hjärtefrågor. I våra ögon råder det inte någon intressekonflikt – det handlar ju i grunden om lantbrukets affärer.

Lennart Wikström & Agneta Lilliehöök