LA8b

LA8b

”Genom detta samarbete vill vi skapa nytta för våra medlemmar”, säger Claes Jonsson, vice
ordförande i Mjölkbönderna.