Oberoende marknadsråd är svåra att hitta

Johan Lagerholm på VäxtRåd rekommenderar att följa spannmålsmarknaden några gånger i veckan för att veta när det är rätt läge att sälja.

Försök att bilda en egen uppfattning om marknaden, tänk långsiktigt och lägg inte all spannmål i samma silo. Det är VäxtRåds Johan Lagerholms råd inför skörden.

En klassisk växtodlingsrådgivare är ofta utbildad lantmästare eller mark-växtagronom, vilka ofta har andra fokus än just marknadsbevakning. Rådgivningen är också personberoende och den enskilde rådgivarens engagemang styr ofta vilken hjälp de erbjuder lantbruket.
Hur produktionen ser ut i olika delar av landet styr också till stor del vilken rådgivning som bedrivs. I områden med mycket vallodling kan det vara svårare att få råd om spannmål och vice versa.
”Jag uppskattar att 90–95 procent av marknadsrådgivningen görs av dem som köper spannmålen. De har bra koll på marknaden”, förklarar Johan.

Följ marknaden själv
”Vill man ha en bredare bild av marknadsläget ska man läsa rapporter från oberoende parter. Ett exempel på en sådan rapport är den från USDA som släpps varje månad. Även myndigheter och andra marknadsinstitutioner såsom banker följer utvecklingen av spannmålspriset. Det finns också en hel del matnyttig information i utländska rapporter.”
Handlarna bevakar detta och infor­mationen kokas ner till ett pris och ibland även råd till bonden. Vissa handlare har egna marknadsbrev där grundinformation finns. Varken handlare eller rådgivare vill dock ge alltför konkreta råd eftersom marknadstrenden snabbt kan ändras, inte minst beroende på vädret, och det kan vara svårt för lantbrukaren att veta vilka beslut som ska fattas.

Egna intressen styr
Johan anser att det egna intresset måste få styra. För vissa kan det vara bäst att överlåta marknadsbevakningen åt någon annan. Den intresserade bör dock fundera på att följa spannmålsmarknaden några gånger i veckan. Där finns aktörer som erbjuder tjänster för att underlätta marknadsbevakningen, både verktyg där lantbrukaren själv kan följa priserna på de stora spannmålsbörserna och ta del av marknadsbrev. Dock är det viktigt att man som lantbrukare alltid skaffar sig en egen försäljningsstrategi, som passar den egna verksamheten.

”Ett företagande innebär att ha koll på vad det kostar att producera en vara”
Johan Lagerholm, VäxtRåd

Det handlar om att skapa sig en uppfattning om när det är ett bra läge att sälja sin råvara. Den som följer marknaden har lättare att fatta de besluten.
”Du behöver veta din produktionskostnad för att veta när du gör en bra affär. Du behöver också ha ett lönsamhetsmål och ha koll på dina spannmålskontrakt så du vet vad du får på sista raden. Ha en genomtänkt prisstrategi där du bestämt vilket pris du är nöjd med, vilket pris du absolut inte kan gå under och hur mycket du vågar sälja vid olika tillfällen.”

Blicka framåt
Olika aktörer kan ha olika kontraktsvillkor och nedklassningsregler. Med det sagt är det inte alltid bäst att eftersträva att sälja till den aktör som betalar bäst för stunden, utan se till att få bäst lönsamhet över en längre period, såsom en odlingssäsong eller ännu längre tid.
”Det är få som kan svara vad de har för produktionskostnad idag även om de flesta har koll mellan tummen och pekfingret. Det är viktigt att tänka företagsekonomiskt och skydda sin produktionskostnad. Ett företagande innebär att ha koll på vad det kostar att producera en vara”.
Som odlare är det viktigt att ha en lång tidshorisont för sina spannmålsaffärer. Johans rekommendation är att redan nu titta på priset för skörd 2020. På så vis är det två år innan varan behöver säljas och transporteras bort från gården, vilket ger en lång tid för marknaden att gå upp och ner.
För företag som är nystartade och behöver bygga stabilitet är det ännu viktigare att försöka få ett bra medelpris för varan. Att använda flera olika verktyg, till exempel pool, fastpris och finansiell handel är ett sätt att sprida risken. Att sprida ut handeln på flera tillfällen är ett annat. Förra året blev det uppenbart för många att det kan vara en nackdel att på förhand sälja en för stor del av den förväntade skörden.

Lagra rätt
Johan förklarar att det kan vara en fördel att sälja en del av skörden tidigt, men sälj en så stor andel att du känner sig trygg med att kunna leverera. Du bör också ha koll på att du kan producera varan till det givna priset. Att som vissa gör, lagra in spannmålen innan den säljs, är en vinnande strategi vissa år men ingen självklarhet över en längre tid.
Det är dock viktigt att kunna lagra en del av skörden för att kunna dra fördel av prissvängningarna på marknaden. Där­emot tycker inte Johan att hela skörden behöver kunna lagras.

Kvalitet eller kvantitet
Det är viktigt att fundera på om du är en kvalitetsodlare eller en kvantitetsodlare och basera dina strategier på det.
”Prisskillnaden mellan skördeleverans och lagerleverans motiverar inte alltid att vi lagrar spannmålen. Billig lagring är bra att satsa på men det har sina baksidor. Stora burkar kan leda till svårigheter att skilja på olika kvaliteter. Burkarna fylls kanske bara till hälften och utnyttjas inte optimalt. Om behovet finns att särhålla kvalitéer kan det vara bättre med många små lagringsfickor eller att leverera direkt.”

Av Emma Vendel