Ökad kväveeffektivitet är nyckeln

kväve på väg
Med nuvarande höga kvävepriser är det viktigare än någonsin tidigare att optimera kväveutnyttjande och få ut så hög intäkt som möjligt för varje insatt gödselkrona. Foto Mårtens Svensson

Stigande kostnader och stigande priser på lantbrukets produkter tvingar lantbrukare att bli bättre på att hantera risk. Traditionellt har riskhantering inom lantbruket handlat om att minska kostnader och försöka göra sig så oberoende av omvärlden som möjligt.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!