Ökad produktivitet minskar kväveläckaget

jordbrukslandskap
Jordbrukets miljöarbete pågår oförtrutet och att det är fullt möjligt att förena ökad produktivitet med minskad miljöpåverkan. Foto AdobeIstock

Ökad avkastning i kombination med förbättrad kväveeffektivitet minskar risken för kväveläckage. Det visar Lantbrukets Affärers egen beräkning baserad på data från SLU, SMHI och Jordbruksverket. Växtodling oavsett inriktning leder till växtnäringsförluster. Bara det faktum att vi brukar marken och tillför växtnäring gör att värdefull näring går förlorad. Ibland leder det till panik…

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!