Olika tillåten baljväxtandel i fång- och mellangröda

Mellangröda eller fånggröda
Mellangröda eller fånggröda – kvävekälla eller kvävefälla? Foto: Lennart Wikström

Andelen baljväxtfrö för fånggröda blir kvar på 15 viktsprocent i utsädet även under nästa programperiod i landsbygdsprogrammet. Men för mellangröda föreslås 25 procent räknat på antalet frön. Om kvävepriset fortsätter vara högt kan det kvävetillskottet vara bra.

En del har fjärilar i magen för vad priset på mineralgödselkväve kommer bli för växtodlingssäsongen 2022/2023 och längre än så. I takt med stigande kvävepris har intresset för andra kväveformer ökat, däribland att öka inblandningen av baljväxtfrö i fång- och mellangrödor. Men i det nya landsbygdsprogrammet från 2023 kommer reglerna alltjämt bara tillåta inblandning av 15 viktsprocent vallbaljväxter i fånggrödan.

Läs mer i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!