osakerhet_2

osakerhet_2

”Det krångliga regelverket för handeln med råvaruterminer kommer att höja kostnaden för att prissäkra sig och i realiteten öka risken för lantbruket, säger Torbjörn Iwarson, Skandia.