LA1909sida18

LA1909sida18

”Utfallet pekar mot att vi får mer biologisk mångfald per ut­betald krona”, konstaterar Knut Per Hasund på Jordbruksverket.