Pilotanläggning igång för vall som proteingröda

I pilotanläggningen på Sötåsen separeras ensilerad klöver-gräsvall i en flytande proteinkoncentratdel och en grovfoderdel som pressas till kaka.

Nu är testanläggningen som bland annat ska göra det möjligt att raffinera grönmassa till presskakor och lättillgängligt protein igång på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda.
”Vi håller inledningsvis på att köra första vallskörden i testanläggningen för att kalibrera den”, berättar projekt­ledaren Andrea von Essen.

Till hösten är det skarpt läge som gäller och då kommer det framförallt att handla om att använda ensilage i processen för att förse EU-projektet Green Valleys med fraktioner till en rad olika försök.
”Då ska vi köra 1,5 ton i timmen och det kan ökas”, berättare Andrea.
Resultatet blir pressade, finmalda presskakor plus pressvätskan som ska raffineras till ett flytande proteinkoncentrat för framförallt grisar. Fodervärdet i de olika komponenterna ska analyseras i foderförsök på mjölkkor, grisar och baggar.

Utfodringsförsök
”Försöksgruppen på 30 mjölkkor kommer inledningsvis att få 14 kg ts per djur i form av presskaka och 20 tillväxtgrisar per omgång får två liter proteinvätska per dag, sedan justeras det efter utfallet.”
Jämförelsegrupper får traditionellt foder för att utfallet ska kunna bedömas.
Förutom testanläggningen i Töreboda har Green Valley-projektet även av en uppskalad demonstrationsanläggning vid Aarhus Universitet.
”Men där ligger fokus på färskt gräs. Vi kommer att inrikta oss på ensilage”, säger Andrea.
Tanken är att processen ska bli ­kommersiellt gångbar, så därför mäts även energiåtgång i processen, möjlig­heten att använda fleråriga grödor och andra faktorer under resans gång. Förhoppningen är att högvärdigt protein från gräs ska kunna mäta sig med importerad soja.

Ökat näringsvärde
Processen ska analyseras både utifrån ett livscykelanalysperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.
”Det kommer vara ett viktigt underlag för att visa på möjligheterna att investera i den nya tekniken som bygger på ett gårdsbaserat kretslopp”, säger Ulrika Åkesson på SLU i Skara.
Av erfarenheterna hittills verkar det utvunna proteinet inte reducerar press­kakans näringsvärde för mjölkkor.
”Tvärt om faktiskt. Genom att pressresten är så bearbetad blir den mer lättillgänglig för djuren.”, säger Andrea.
Det bladvätskekoncentrat som fås fram går inledningsvis så länge till ett laboratorium för analys och vidare processning.

Av Ulf C Nilsson