LA2007_sid39

LA2007_sid39

I pilotanläggningen på Sötåsen separeras ensilerad klöver-gräsvall i en flytande proteinkoncentratdel och en grovfoderdel som pressas till kaka.