Plog med sektionsavstängning

Nya Kuhn Smart Plough sätter i en plogkropp i taget. Foto Kuhn

Sektionsavstängning på sprutor och spridare börjar höra till vardagen. Nu kommer nästa maskintyp, plogen. ”I september lanserar vi Smart Ploughing”, berättar Jean-Marc Debien marknadschef vid Kuhn.

Glöm skumpandet på en zick-zack-mönstrad vändteg, glöm också mängden rotogräs som inte vänts ner ordentligt på samma vändteg. Nu går det att sätta ner en plogkropp i taget och därmed få en rak begränsningslinje för fårorna utmed vändtegen.
För två år sedan lanserade franska plogtillverkaren Kuhn sin Smart Plough och tilldelades en silvermedalj vid maskinmässan Agritechnica 2017. Nu är företaget redo att ta sin uppfinning till marknaden, i september kommer Smart Plough att vara tillgänglig som tillval på nya Vari-master L.
”Vi är helt säkra på att det här är den perfekta lösningen för förbättrad komfort för alla lantbrukare”, säger Jean-Marc Debien och syftar både på en jämnare markyta på vändtegen och på ökad automation av själva plöjningen.

Exakt position
Men det är naturligtvis inte enbart en önskan om bättre komfort för traktor­förare som ligger bakom utvecklings­arbetet. Jean-Marc Debien berättar att den smarta plogen med sektionsavstängning i framtiden kommer att vara företagets intelligenta plog med samtliga inställningar via Isobus och därmed reglering från förarhytten.
Smart Plough-konceptets mest spektakulära ingrediens är dock utan tvekan möjligheten att lyfta och sätta i varje enskild plogkropp oberoende av de övriga. Med hjälp av gps vet ekipaget exakt var och när de enskilda plog­kropparna ska sänkas och höjas för att skapa en helt rak kant utmed vändtegen. Detta innebär att överlappen minskar och därmed risken för att begravda ogräs och skörderester kommer upp till ytan igen. Det kan även innebära minskad risk för markpackning.

Kan hålla uppe farten
Den exakta geopositioneringen möjliggör en väl planerad vändteg som kräver färre körningar. Detta sparar både tid och ger en mer välmående vändteg samt minskar behovet av extra utjämning av vändtegen.
Automatiseringen av plogen innebär dessutom att plöjningen går fortare och gör det lättare för en oerfaren förare att utföra arbetet och hålla uppe farten menar tillverkaren.
”Att plogen automatiskt sätter ner och tar upp plogkropparna i början och slutet av fåran gör att det går att köra fortare och föraren kan koncentrera sig på att styra traktorn för att skapa förutsättningar för en så god såbädd som möjligt.”
Smart plough kommer till en början att marknadsföras som tillbehör till Vari-master L på alla marknader med start från i höst. Vari-master L är Kuhns onland-plog med fyra till sex plogkroppar utformad för att passa till traktorer på 200 till 300 hästkrafter. Någon pris­uppgift finns ännu inte.