Precisionsdränering med GPS

Med en egen täckdikningsmaskin går det att dika när förhållandena är som bäst. Foto Håkan Brolin.

Täckdikning med positionsstyrd traktorburen kedjegrävare gör det möjligt att själv göra dräneringsjobbet med precision.
”Nu går det även att djupreglera med GPS, tekniken har blivit enklare”, berättar Håkan Brolin, DataVäxt.

Redan 2008 beslöt sig DataVäxts ägare Torbjörn Djupmarker för att testa en kedjegrävare på den egna ­gården. Han ansåg att han som spannmålsodlare hade tid och resurser för att själv kunna gräva täckdiken. Valet av maskin föll på en AFT 100 från den brittiska tillverkaren AFT Trenchers och efter bara några månaders prov­körning i fält fattades beslutet att DataVäxt AB skulle inkludera maskinen i sitt produktsortiment.
”Sedan dess har vi sålt ett fyrtiotal maskiner och breddat sortimentet med två modeller för användning på golfbanor och vid kabelförläggning”, säger Håkan Brolin.
Kedjegrävaren kräver en traktor på 60 till 140 hästkrafter beroende på grävdjup och grävbredd. Det vanligaste inom täckdikning är en dikesbredd på 20 centimeter och ett djup på 1,2 till
1,4 meter enligt Håkan Brolin. Traktorn måste vara utrustad med växellåda för låga hastigheter eller steglös växellåda.
Massorna flyttas antingen i sidled med hjälp av en dubbel jordskruv eller lastas med elevator på kärra.

Dikena läggs igen med hjälp av en kärra med elevator. Foto Håkan Brolin.

Passar spannmålsodlarna
Enligt Håkan Brolin är en stor andel av köparna spannmålsodlare som väljer att investera i en täckdikningsmaskin själva eller i maskinsamarbete med en kollega.
”De kanske dikar i genomsnitt tjugo hektar per år. Fördelen med att ha en egen maskin är att det går lättare att få dikningen gjord när det passar bäst utan att behöva vänta på en täckdikningsfirma.”
”Som spannmålsodlare finns det ofta möjlighet att hinna med dikningsarbetet mellan arbetstopparna höst och vår. Jag vet också många lantbrukare som tar en eller två skördar på vallen och sedan passar på att dika när det är lätt att köra och finns tid innan höstsådden drar igång.”
Övriga kunder utgörs av maskinstationer och entreprenörer som lägger kabel.

”…att programmet redan i förväg berättar hur mycket slang och rör av olika dimensioner som krävs …” Håkan Brolin Foto Per Zetterqvist

Styr djupet
Modellen AFT 100 monteras på trepunktslyften, drivs med kraftuttaget och har beroende på förhållanden en avverkningshastighet på 100 till 600 meter per timme. I standardutförandet arbetar den rakt bakom traktorn, men går även att montera för grävning bakom höger bakhjul.
Maskinen kostar i grundpris cirka 340 000 kronor exklusive moms.
Sedan några år tillbaka har Trimble kompletterat sitt produktprogram med programvaran WM Drain, som med hjälp av RTK-signal även klarar av att styra djupet. Paketet kostar 144 000 kronor exklusive moms samt en årshyra för en RTK-basstation på 15 000 kronor.
”Historiskt sett har laser-styrning varit vanligast, men i och med att GPS:n nu även går att använda för djupreglering minskar försäljningen av laser till förmån för djupreglering med GPS”, berättar Håkan Brolin.

Drag för drag
Den nya programvaran medger två arbetsmetoder. Antingen görs en full­skalig planering innan dikningen inleds, eller planeras varje dike för sig under arbetets gång.
WM-Drain kan exempelvis beräkna djupet av en stamledning som den nya sugledningen ska anslutas till. Sedan anges även minst och störst samt optimalt djup för täckdiket. Även minsta tillåtna fall anges.
Datorn räknar då ut hur täckdiket kommer att grävas och varnar om det finns några frågetecken längs dragningen. Om en varning kommer upp kan föraren fatta beslut om att till exempel lägga slangen lite grundare eller minska fallet innan draget körs.

Komplett plan
Andra sättet att använda utrustningen startar med en komplett uppmätning i tre dimensioner av hela fältet. Genom att köra över fältet med traktor eller fyrhjuling och med hjälp av GPS samla in data kan en tredimensionell ritning skapas. Utifrån denna designas sedan hela dikningssystemet.
”Bland annat har metoden den fördelen att programmet redan i förväg berättar hur mycket slang och rör av olika dimensioner som krävs för dikningen.”
Håkan Brolin är medveten om att ­planering av täckdikning kan upp­levas som en stor utmaning, men han menar att de flesta lantbrukare har god kännedom om sina fält och borde klara uppgiften väl.
”Det är såklart mycket att tänka på, men genom att börja i rätt ände kan resultatet bli mycket bra. Tänk till ­exempel på att rensa utloppsdiken så kanske flera decimeter i djup kan vinnas. Det är guld värt när du ska anlägga ett nytt dräneringssystem.”

Av Sofia Barreng