Preparat godkänt för tillväxtreglering i raps

Den 26 juni, lagom till förberedelser inför året höstsådd blev det klart, det första pre­paratet för tillväxtregelring i raps blev godkänt. Det var BASF:s Caryx med 210 mg mepikvatklorid och 30 g metconazol per liter som godkändes för behandling i stadie 13–59 i höstraps och 31–55 i vårraps med möjlighet till två behandlingar.
Oljeväxtodlare i Mellansverige har år då grödan utvecklas snabbt haft behov av att hålla nere tillväxtpunkten för att undvika utvintring på grund av frost-skador, något som nu blir möjligt genom en höstbehandling. Höstbehandling rekommenderas i stadium 14–18.
Dessutom är det en välkänd etablerad erfarenhet att ett bestånd med lite större plantavstånd och ökad bestockning – eller förgrening som det egentligen är fråga om hos rapsen – leder till ökad skörd. Med möjlighet till en behandling som håller tillbaka huvudskottet och gynnar sidoskott behöver en precisionssådd med något glesare bestånd inte innebära samma risk som idag. Behovet av att hålla uppe utsädesmängden för att gardera sig mot kraftig utglesning över vintern minskar också.
Vårbehandling rekommenderas tidigt på våren vid begynnande sträckning av huvudskottet. Enligt leverantören är det viktigt, grundat på erfarenheter från Danmark, att komma ut tidigt.

Källa: BASF