Reduktionsplikten en avgift på avstånd

"EU:s norm för inblandning av biobränslen är 14 procent, men de svenska politikerna har fastnat för 30,5 procent i dieseln"

Reduktionsplikt. Innebörden är nog oklar för många människor, men den innebär i realiteten att politikerna favoriserar stadsbefolkningen på bekostnad av landsbygden. Användare av bensin och diesel får kraftigt höjda priser, när dessa fossila bränslen blandas ut med biobränslen. Vid förbränningen av bensin och diesel blir det utsläpp av klimatskadliga växthusgaser. Men politikerna berättar inte att även biobränslen åstadkommer utsläpp vid förbränning.

Läs mer om Jerker Nilssons lägesanalys i tidningen…

Som prenumerant kan du läsa både aktuellt nummer och tidigare utgåvor digitalt här!