LA2111sid18

LA2111sid18

Rörflenet gav mellan två och fyra ton ts per hektar på Marieholm, en av Lundbys arrendegårdar. Tillväxten är hög och ger, till skillnad från Salix, årliga skördar.