LA2002sid29

LA2002sid29

Johan Nilsson på Rosersbergs gård tror på svenskt griskött för export. Foto Max Sjögren, SjuPunktEtt