LA2002sid30

LA2002sid30

”Det är viktigt att ­stärka själv­förtroendet både hos lantbrukare att ta emot studiebesök och hos lärarna att vilja åka med ­barnen”, menar Anna ­Kristoffersson.