Sågade ekoeffekter

Ledaren ur Lantbrukets Affärer 7/17.

Ibland återupprättas tilltron till det svenska rätts­systemet på ett alldeles fantastiskt sätt.
Vi antar att det var fler än vi och Svenskt Växt­skydd som reagerade när Coop visade sina filmer om stackars familjen Palmberg som tvingades äta ekologiska livsmedel för att bevisa hur farligt det var att äta konventionellt framtagna produkter. Manshöga staplar och hotfulla uttalanden från forskare i vita rockar om cocktail­effekter hade en tydlig avsikt att skrämma till att handla Coops ekologiska produkter.
Det finns ingen anledning att upprepa alla brister i studien som vi framförde när filmerna om ekoeffekten var aktuella, men för den som ställer endast måttliga krav på vetenskaplighet var de uppenbara. För Svenskt växtskydd var de så uppenbara att filmerna och en rad påståenden som gjordes i anslutning till dem anmäldes till Marknads­domstolen, som nu kommit med sin dom.
Det är sällan vi njutit så av sådan sakprosa.

Ren reklam
Patent­ och marknadsdomstolen börjar med att konstatera att filmerna hade tydligt kommersiellt syfte och att de kopplats så nära till exponering av ekologiska produkter att de inte på någon punkt kunde påstås vara opinions­bildande, och därmed falla under grundlagsskyddad yttrandefrihet.
I nästa steg har domstolen tagit ställning till om påståendena om effekten hade saklig grund. Inledningsvis konstaterar den att en näringsidkare inte får använda sig av påståenden eller andra framställningar när det gäller produkters egenskaper som är felaktiga eller vilseledande.

Ovetenskaplig undersökning
Därefter sågar domstolen de två undersökningar som filmerna grundar sig på längs med trampdynorna. De är så ovetenskapliga och felaktigt genomförda att de inte kan användas som grund för några som helst generella påståenden om ekologiska eller konventionella livsmedel. Till och med den person på IVL, som var med och gjorde studien med familjen Palmberg har i förhör berättat att det inte räcker med en studie för att slå fast att det är bättre med ekologisk än konventionell mat. Det behövs både små och stora studier.
Även de vittnen som Coop själva kallat in talar emot påståenden i filmerna, till exempel att bekämpnings medel inte används i ekologisk odling. Detta är särskilt intressant eftersom det påstås i filmerna och bekämpningsmedel från ekologiskt odlade livsmedel hade uteslutsits från det som undersöktes i studien. Det ger enligt domstolen inte en rättvisande totalbild.
Dessutom byttes andra produkter än livsmedel ut mellan de olika försöksperioderna. Exempelvis ombads familjen att byta tvättmedel och inte använda nyinköpta otvättade kläder. Detta är särskilt bestickande eftersom tvättmedel och nya kläder innehåller ämnet triklokarban, som ger samma analyserade nedbrytningsprodukter som flera kemiska bekämpningsmedel. Det var också denna ned­brytningsprodukt som minskade mest vid övergången till ekologiska livsmedel.

”Därtill finner domstolen att det genom förhören med Maria Wivstad och Jens Sundström är visat att allt jordbruk gör ingrepp i naturen, även ekologiskt”

”Strider mot god marknadsföringssed”
Domstolen konstaterar att studierna inte kan anses visa det som Coop påstår i filmerna och att filmerna är missvisande och ”av skrämselkaraktär och misskrediterande på sådant sätt att de strider mot god marknadsföringssed”.
”Därtill finner domstolen att det genom förhören med Maria Wivstad och Jens Sundström är visat att allt jord­bruk gör ingrepp i naturen, även ekologiskt.”
Vi kunde inte ha sagt det bättre själva.
Sista ordet är dock inte sagt i detta och Coop söker nu prövningstillstånd. Vi får hoppas att högre instans finner Patent­ och marknadsdomstolens dom så vederhäftig att någon ny prövning inte behöver göras.
Det oroande i det här fallet är inte bara Coops agerande som inte överraskar, utan att IVL Svenska Miljöinstitutet ställt sina tjänster till förfogande för att genomföra en så usel studie. Dessutom låter de sina miljökonsulter uttala sig i frågor som de inte har tillräcklig kunskap om. Detta skämmer IVL och sätter ljuset på hur lätt det är att låta sig manipuleras så länge man håller sig inom den snäva åsiktskorridoren.