sid38_1

sid38_1

Madeleine Lilliehöök Althin är advokat i miljörätt och har biträtt flera lantbrukare i deras vattendomsansökningar.