sid38_2

sid38_2

Baltzar Wachtmeister uppmanar den som vill ansöka om vattendom att tänka på hur systemet eventuellt kommer behöva utökas i framtiden.