sid21-22

sid21-22

Kanske borde vi vända på steken och rikta fokus på volymen under jord istället för ovan? Illustration Syngenta