sid21-22mats

sid21-22mats

Om det är varmt och rapsen drar iväg på höjden, är tillväxtreglering en del i att få den att överleva vintern, enligt Mats Andersson, Bayer.