N-Sensor är ett effektivt verktyg för att både öka avkastningen och minska miljöpåverkan i form växtnäringsläckage.