Skyddszoner kring brunnar minskar läckagerisken

Fyra meter bred skyddszon kring varje brunn ökar mångfalden och minskar risken för växtnäringsläckage och oönskad spridning av växtskyddsmedel.

Det finns inte någon patentlösning som fixar alla problem, men tittar vi närmare på anläggning av skyddszoner kring brunnar och vattendrag verkar det vara undantaget som bekräftar regeln.
På Löderup Södergård har Odling i Balans ett av sina samzonsprojekt där de testar olika arter för att få fram multi­funktionella skyddszoner. Martin Andersson, vd för Löderup Växt AB berättar om sin idé med skyddszoner runt dräneringsbrunnarna.
”Jag började fundera på vad jag skulle göra kring brunnarna redan innan vi kom igång med samzonerna”, berättar Martin. ”Jag kände mig osäker när jag sprutade kring brunnarna, eftersom jag ville komma så nära som möjligt men ändå inte riskera att få sprutvätska rakt ner i dräneringen.”
Martin provade först olika skyddsavstånd, men bestämde sig sedan för att så in en yta på fyra meter på varje sida och nio meter lång, totalt 81 kvadratmeter.
”Då var det också lika bra att så in något trevligt och jag valde en viltfröblandning som jag kompletterade med extra gräsfrö för att få något som tar över när de andra växterna går ut.”
Fördelarna är enligt Martin många.
”Jag ser brunnarna på långt håll och kan förbereda sektionsavstängning på sprutan. Dessutom minskar det yt­­erosionen och därmed också risken för växtnärings­förluster. Jag har också alltid vilt kring mina brunnar och dessutom gynnar området pollinerande insekter. Den tydliga avgränsningen mot den brukade marken gör också att jag slipper spridning av kvickrot och andra ogräs. Numera sprutar jag oftast bara yttervarvet och kring brunnarna med glyfosat.”
”Genom att göra det till en rutin i vårbruket att så in kring brunnarna så säkerställer jag också att jag hinner med”, avslutar Martin.

Lennart Wikström